школа
[същ.] училище
[същ.] идеология, движение, течение
[същ.] колеж, пансион, интернат, техникум


Вземи линк: