Съвременни видео файлови формати

- Секция Мултимедия

 

    Форматът на видеофайла зависи от използваното апаратно и програмно осигуряване. Днес най-голямо разпространение имат форматите AVI, MOV, MPEG и ASF (WMV), които могат да се използват в съчетание с различни кодеци.
 
    AVI (Audio Video Interlaced)
 
    AVI (Audio Video Interlaced) представлява файлов формат, разработен от фирмата Microsoft за използване в днес остарялата архитектурата на Microsoft -Video for Windows. B този формат секторите за видео данни се редуват със сектори за звукови данни, по такъв начин, че при възпроизвеждане да е необходим минимален буфер за данните. Форматът се използва най-често при прехващане и редактиране на видео.
    Предимство е, че не е необходим допълнителен софтуер, за да бъде възпроизведен файл в такъв формат под Windows. Поддържат се многобройни кодеци на различни производители, което води до добри резултати при компресиране и възпроизвеждане на видеофайлове. Записът във формат AVI може да бъде извършван без компресиране и с компресиране на информацията.
Най-често за компресиране се използва M-JPEG, но също се поддържат и кодеци Microsoft Video 1, Microsoft RLE (само 8-битов цвят), Indeo, Cinepak и др.
    Основни недостатъци на AVI са несъвместимостта му с технологиите за потоково предаване на информацията в компютърните мрежи и ограничението от 2 GB за размера на файла. Не се поддържа от други операционни системи и е необходим допълнителен софтуер за възпроизвеждане на видео на такива системи. Днес архитектурата Video for Windows е заменена от DirectShow (част от DirectX технологиите на Microsoft), a AVI файловия формат се заменя от ASF.
 
    Apple Movie (MOV)
 
    Apple QuickTime е мултиплатформена (Macintosh и Windows) мултимедийна архитектура, използвана от много софтуерни продукти за разработване и разпространение на графики, звук, музика, текст и видео. Разработена е от фирмата Apple и днес намира широко приложение. Платформата поддържа Apple Movie видеофайлове (имат разширение MOV), които могат да се използват за CD базирани или Internet мултимедийни приложения. За разлика от формата AVI, Apple Movie файловете могат да поддържат няколко аудио и видео канала. Видеоизображенията в Apple Movie формат са с високо качество, но файловете заемат по-голямо място, отколкото другите файлови формати. С помощта на приложения като Adobe Premiere видеофайлове могат да бъдат конвертирани в този формат. Поддържа различни кодеци (включително и MPEG-4), които се инсталират при инсталирането на QuickTime платформата.
 
    MPG (MPEG)
 
    MPG (понякога се използва и MPEG) форматът за видео е разработен от независимия комитет Moving Picture Experts Group (разработил и методите за компресиране MPEG). Форматът MPG означава използване на един от трите стандартни алгоритъма за компресиране: MPEG-1, MPEG-2 или MPEG-4. Той предлага както по-добро компресиране от AVI формата, така и по-добро аудио и видео качество. Голяма част от съвременните редактори на цифрово видео дават възможност за запазване на видеоинформацията във файлов формат MPG.
  
   ASF (Advanced Systems Format)
 
   ASF представлява нов файлов формат, създаден от фирмата Microsoft. Предназначен е да осигури поточно предаване и синхронизирано възпроизвеждане на различни типове мултимедийни файлове - видео, анимация, графика, звук, MIDI и текст в среди с ниска пропускателна способност. Една от отличителните черти на формата е, че осигурява мащабируемост при възпроизвеждане. ASF файл може да съдържа основен поток, осигуряващ минимално качество и допълнителни потоци информация с по-добро качество, в случай, че потребителят може да обработи допълнителните данни, а мрежата има достатъчно пропускателна способност. Едновременно с разширението ASF, което може да се използва както за видео, така и за аудио файлове, се използват и разширенията WMV (Windows Media Video) за видео и WMA (Windows Media Audio) за звук.

 

 


Коментирай свободно: