РОДОПСКО ЛАЛЕ - (Tulipa rbodopaea)

- Секция Биология

РОДОПСКО ЛАЛЕ - (Tulipa rbodopaea)Родопското лале е един от четирите вида диворастящи лалета у нас. То е рядко срещащо се растение и за да го намерите, трябва да поскитате из Източните и Централните Родопи, а също и из планината Славянка. В тези две планини растението се е заселило по сухи тревисти и каменисти места, из храсталаците, а тук-там и в боровите гори. Интересно е да знаете, че родопското лале освен в природата на нашата страна не се среща никъде другаде, поради което този вид е български ендемит. Негов откривател е чешкият ботаник Йосиф Веленовски, който описва растението за пръв път през 1899 година след една екскурзия из Родопите.

Родопското лале има едра яйцевидна луковица, покрита с черно-кафяви ципести люспи. Надземното му стъбло е високо от 25 до 40 см. Растението има 3 - 4 линейно ланцетни листа, които се открояват с вълнообразно нагънатите си краища. Първите цъфнали растения се съзират в края на април, а последните - през юни. Цветовете на родопското лале се разтварят само когато слънцето залее със светлина и топлина местата, където то расте. Покрият ли тежки облаци небето и от тях рукне дъжд, цветовете бързо се затварят и по този начин се предпазват от прекомерно изстудяване и от наранявания от силен дъжд и вятър.

Това явление се наблюдава и всяка вечер, щом падне нощният мрак. Цветът на родопското лале е правилен, двуполов. Той по нищо не се отличава от типа, по който са устроени цветовете на по-голямата част от кремовите растения. По-особеното тук е само, че червените околоцветни листчета имат по едно тъмно петно в основата си, а прашниковите торбички са оцветени в синьо кафяво. И за да не смесите този вид с другото червено цветно лале - тракийското лале (Tulipa hageri) (останалите видове са с жълти цветове), ще ви обърнем внимание, че неговите листа са по-тесни и винаги надминават по дължина цветоносния стрък. Не по-малко важно е, че тракийското лале расте само край южното черноморско крайбрежие. Хубавите пурпурни цветове на родопското лале привличат насекомите, които ги опрашват. След оплождането растенията завързват плод. Той прилича на продълговата кутийка, която се разтваря чрез три надлъжни пукнатини - от тях семената поемат пътя си до мястото, където ще покълнат и дадат живот на нови растения. Родопското лале е привлекателно цвете и се отглежда успешно в някои градини в Южна България.


Коментирай свободно: