Програмно осигуряване за създаване и редактиране на звук

- Секция Мултимедия
    Най-важната група програми, които се използват за подготовка на звукови файлове за ММП са редакторите на звук. Съвременните мултимедийни авторски системи притежават ограничени възможности за редактиране на звук. Това е причината най-често да бъдат използвани външни звукови редактори.


 
 
      Фиг. 1. Работно пространство на Cool Edit Pro
 
    При избор на такъв редактор трябва да се вземат под внимание някои основни параметри:
 
    • възможности на редактора за запис и редактиране;
    • възможност за смесване на сигнали, добавяне на различни ефекти, премахване на шум и др.;
    • поддържане на голям брой входни и изходни формати.
 
    Не на последно място трябва да се вземе под внимание и опита на членовете от колектива за работа с определени редактори на звук. Някои от най-популярните програми днес са: Cool Edit Pro, Sound Forge, Gold Wave, NG Wave, Cakewalk Home Studio.
    Програмата Cool Edit Pro представлява професионален редактор за звукови файлове (фиг.1). Позволява запис и редактиране на до 128 стерео канала. Работи без проблеми с повече от една звукова карта, както и с многоканални звукови карти. Разполага с 45 вградени DSP ефекта. Използва 32-битова обработка на сигнала и поддържа звук с параметри 24 бита / 1 9 2 kHz. Работи с файлове с разширения *.wav, *.au, *.aif, *.mp3, .mid и др., а изходния файл може да е в компресиран вид като например МРЗ Pro. Може да осъществява запис на CD-R/RW.
   
Sound Forge
    Основните възможности на програмата са: многозадачна фонова работа, поддържане на файлове по-големи от 4 GB, поддържане на файлове с параметри 32 бита /192 kHz, голям брой ефекти и предварително прослушване на избран ефект, спектрален анализатор и др.

    Cakewalk


 
 
    Фиг. 2. Работно пространство на Cakewalk


 
    Програмата дава възможност за представяне на списъка от MIDI съобщения в три различни форми (фиг. 12.): нотен запис, символично описание на MIDI събитията или запис на височината на звука, а също така тези съобщения да бъдат разделени на отделни части (пътечки). Общият брой на пътечките е 256. На всяка пътечка може да бъде представено, както цялостното изпълнение на един отделен инструмент, така и отделни части. Всяка пътечка може да съдържа и звукови ефекти.
    Cakewalk притежава мощни средства за редактиране на партитурите на различни нива: ноти, групи, фрази, пътечки и цяла партитура. Могат да бъдат прилагани филтри върху отделни фрагменти или ноти. Над избраната част могат да бъдат прилагани, както прости операции (копиране, изрязване, преместване), така и значително по-сложни (мащабиране, смяна на темпото, промяна на звученето и др.). При възпроизвеждане на музика, програмата показва текущия момент във всички прозорци с партитурата, посредством движеща се вертикална линия. Възможно е с помощта на мишката директно указване на ново място за възпроизвеждане или за повторение.
    Програмата притежава вграден език за програмиране (Cakewalk Application Language - CAL), c който могат да бъдат създавани програми за анализ и обработване на звука.

Коментирай свободно: