purvey
[pə'vei]
1. доставям, снабдявам (to, for), доставчик съм (на)
2. ам. разпространявам (идеи и пр.)


Вземи линк: