pursuit
[pə'sju:t]
1. преследване (и на цел), гонене, гонитба, стремеж (към щастие и пр.)
to be in eager/hot PURSUIT of преследвам ожесточено/ревностно
2. занимание
scientific PURSUITs научна работа/занимания
daily PURSUITs всекидневни занимания/работа
3. изпълнение (на задължения), упражняване (на професия)


Вземи линк: