претрупвам
1. overburden; surcharge
2. прен. overcrowd


Вземи линк: