nanny
['næni]
I. 1. бавачка
2. галено име за баба
II. n коза (и NANNY goat)


Вземи линк: