nancy
['nænsi]
1. женствен мъж/момче (и N., Miss N.)
2. хомосексуалист


Вземи линк: