nameless
['neimlis]
1. безименен, неизвестен, анонимен
2. без бащино име (за извънбрачно дете)
3. неописуем, неизразим, противен, гаден
4. неспоменат, нарoчно неназован


Вземи линк: