inchoate
[in'kouit]
1. току-що почнал
2. неразвит, недоразвит, в зародиш, зачатъчен, рудиментарен


Вземи линк: