cramped
[kræmpt]
1. тесен, ограничен (за пространство и прен.)
to be/feel CRAMPED (for room) натясно съм, няма накъде да се обърна/завъртя
2. неудобен, неловък
3. много ситен, нечетлив (за почерк)


Вземи линк: