crammer
['kræmə]
1. зубрач, кълвач
2. учител, който подготвя някого за изпит
3. училище, където се готвят ученици за изпит
4. учебник за зазубряне
5. човек, който угоява птици


Вземи линк: