cram
[kræm]
I. 1. натъпквам (се), наблъсквам (се) (into), препълням
2. тъпча се, ям лакомо, нагъвам, тъпча, натъпквам (с храна), угоявам (птица)
3. зубря, кълва (за изпит), готвя (някого) за изпит, тъпча (някому) в главата
to CRAM up назубрям, накълвавам
4. sl. лъжа
II. 1. блъсканица, тълпа
2. sl. зубрене, кълване
3. sl. лъжа


Вземи линк: