cease
[si:s]
I. 1. книж. спирам, преставам
to CEASE (from) working преставам/спирам да работя
2. прекратявам, прекъсвам, преустановявам, спирам
to CEASE fire прекратявам военните действия
to CEASE payment фин. спирам плащанията, фалирам
II. n спиране, прекъсване, край
without CEASE неспирно, непрекъснато, безспир


Вземи линк: