cavil
['kaevil]
I. v заяждам се, придирвам
правя дребнави/несъществени възражения (at, about)
II. n несериозно възражение, заяждане


Вземи линк: