blotter
['biɔtə]
1. попивателна хартия, преса за попиване
2. блок от хартия за писма/от попивателна хартия
3. пм. бележник (търговски, полицейски), временен регистър


Вземи линк: