bloomsbury
['blu:mzbəri]
1. квартал в Лондон, където живеят писатели, художници и пр
2. attr интелектуален, интелигентски


Вземи линк: