ОТДЕЛ ЧЕРВЕНИ ВОДОРАСЛИ - (Rhodophyta)

- Секция Биология

ОТДЕЛ ЧЕРВЕНИ ВОДОРАСЛИ - (Rhodophyta)В отдел Червени водорасли са включени около 4000 вида. Наречени са червени, защото мнозинството от тях са обагрени в червени тонове - от нежно светлочервено и розово до тъмнопурпурночервено и виолетово.Червените водорасли в по-голямата си част са типични морски растения. Те са разпространени във всички морета и океани от Арктика до Антарктида, но за разлика от кафявите водорасли мнозинството от тях са "предпочели" топлите южни морета и в тях се развиват най-масово.

Почти всички морски червени водорасли са типични дънни растения, но се заселват главно по скалистите и каменистите дъна, както и по кораловите рифове и подводните пристанищни съоръжения. Голям брой видове червени водорасли живеят също като епифити по "стъблата" и "клоните" на някои от по-едрите кафяви водорасли. Червените водорасли растат на различна дълбочина в морето и често се спускат по-дълбоко от кафявите. Обаче най-добре се "чувствуват" и се развиват най-масово както повечето други водорасли в дълбочините до 20 - 40 м. Около 400 вида червени водорасли са се заселили и в сладките води.

Те обаче рядко са обагрени червено, мнозинството са зелени и синкаво зелени, дори възкафяви. Освен това за разлика от своите морски родственици почти всички видове сладководни червени водорасли са "любители" на студените бързо течащи води, затова най-често могат да се видят по камъните и скалните дъна на планинските потоци. Мнозинството от червените водорасли са сравнително едри многоклетъчни растения, които на дължина стигат от няколко сантиметра до над един метър. Сред тях обаче има и едноклетъчни видове с микроскопични размери. Изключително разнообразен е и външният вид на талуса на червените водорасли - от прост нишковиден, лентовиден и листовиден или от прост храстовиден до изумително наподобяващ по външен вид покритосеменно растение. Интересна в това отношение е кървавочервената делесерия (Delesseria sanguinea), която е широко разпространена в Атлантическия океан и в северните морета. Нейният кървавочервен талус е разчленен на клонки и продълговато елипсовидни пластинки с мрежа от жилки, които външно имитират напълно листа на покритосеменно растение. По икономическо значение червените водорасли се нареждат непосредствено след кафявите. Те се използуват като зеленчукови растения и като суровина при промишленото производство на фураж, торове, агар и други продукти.


Коментирай свободно: