Ориентиране по часовник

- Секция Любопитно

Ориентиране по часовникПостави часовника така, че ча­совата му стрелка да сочи точ­но към Слънцето. Кибритената клечка, която разделя на равни части ъгъла между часовата стрелка и радиуса, преминаващ през цифрата 12, показва точно посоката Юг.
 
Поради въртенето на Земята хората са с впечатление, че Слънцето прави пълна обиколка около нея за 24 часа. За същото време часовата стрелка се за­върта два пъти върху цифер­блата. Ето защо преди обед разполовяваме ъгъла, образуван между часовата стрелка и ра­диуса към цифрата 12, а след обед — между цифрата 12 и съ­щата стрелка.
 
Клечката се оказва насочена винаги на Юг. Точно по обед часовата стрелка и цифрата 12 лежат върху една линия, която преминава през Слънцето, определящо в този момент посоката Юг.
 


Коментирай свободно: