Опростен електроскоп

- Секция Любопитно

Опростен електроскоп

Пробий капака на празен буркан и през отвора вкарай извит ка­то кука меден тел. Изолирай го от капака с червен восък или с парче гума. Върху куката окачи прегъната лентичка от алуми­ниево фолио.
 
Ако допреш до външния край на тела наелектризиран с вълнен парцал гре­бен, писалка или друг предмет от подобен материал, ъгълът между рамената на лентичката се увеличава.
 
При допиране електроните от наелектризирания предмет пре­минават в тела и достигат краищата на лентичката. Две­те рамена на прегънатата лен­тичка се оказват с еднакъв заряд и в зависимост от големината на заряда се отблъскват повече или по-малко. По тази причина ъгълът между рамената се уве­личава.


Коментирай свободно: