Общи условия за използване на сайтовете на Ди Ейч Студио ЕООД

Последна актуализация към 31.10.2011

Настоящият сайт е собственост на Ди Ейч Студио ЕООД.

Съдържанието на този уебсайт и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видео материали публикувани в сайта са собственост на Ди Ейч Студио ЕООД, освен ако не е посочено нещо друго.

Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт, само при условие, че се посочи източника и се добави препратка към www.kakvo.org . Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е Ди Ейч Студио ЕООД или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на Ди Ейч Студио ЕООД. Поставянето на връзки (препратки) към материали в kakvo.org е свободно.

Ди Ейч Студио ЕООД си запазва правото да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление. Отговорности

Екипът на kakvo.org полага максимални усилия за поддържане на възможно най-вярна и актуална информацията в сайта. Въпреки това не са изключени пропуски или несъответствия. Ди Ейч Студио ЕООД не носи отговорност за:

- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и
използването на съдържанието на сайта.
- Информацията, включена в сайтовете, към които kakvo.org съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване.
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Ди Ейч Студио ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите настоящите условия за ползване.