ОБИКНОВЕНО ПОДЪБИЧЕ - (Teucrium chamaedrys)

- Секция Биология

ОБИКНОВЕНО ПОДЪБИЧЕ - (Teucrium chamaedrys)Обикновеното подъбиче е неразделен спътник на храсталаците в низините, предпланините и долния планински пояс, където стига докъм 1300 - 1400 м над м. в. Можете да го срещнете, макар и по-рядко, и по каменливи открити места. Обикновеното подъбиче е многогодишно тревисто растение, но понякога се развива и като полухрастче. Има подземно видоизменено в коренище стъбло, от което излизат по 2 - 3 надземни стъбла. Те са изправени, в основата си често дървенисти, а нагоре четириръбести тревисти, без разклонения.

На височина растението стига докъм 40 см и стъблата му са покрити с власинки. Листата на обикновеното подъбиче са разположени по два срещуположно, имат ромбична форма, по краищата са едро назъбени, отгоре и отдолу са покрити с власинки. Листата в основата си са почти низбягващи и винаги са прикрепени с къса дръжчица. Цветовете на обикновеното подъбиче са двуполови, устроени по вече познатия ви за устноцветните растения тип. Ще добавим само, че венчето е розово, а долната му устна привидно изглежда петделна, тъй като делчетата на горната устна са плътно приближени към нея. Плодникът при този вид има обратно яйцевидна форма, а дългото му стълбче завършва с двуделно близалце. Тичинките са четири, но обикновено стърчат навън от венчето.

Цветовете са разположени по няколко в пазвите на листата и най-често те са струпани във връхната половина на стъблото. Обикновеното подъбиче разцъфтява през май, но цъфтежът му продължава много дълго. Цъфтящи екземпляри можете да видите и чак през септември. Опрашването на цветовете става от насекоми и бързо след това по растенията се образуват плодовете - дребни кутийки, съставени от по 4 орехчета с набръчкана повърхност и с по едно семенце във всяко от тях. В нашата природа се срещат още 5 вида подъбиче. Ще ги различите от обикновеното подъбиче, защото една част от тях са с червени или бели цветове, а друга - с приседнали листа. Обикновеното подъбиче е медоносно растение, а зелените му части, включително и чашката на цветовете, съдържат етерично масло и незна чително количество алкалоиди. Освен това във вдървенилата част от стъблото му има и дъбилни вещества. Заради тези полезни вещества то се използва в народната медицина за лекуване на стомашни разстройства, скорбут и др.


Коментирай свободно: