ОБИКНОВЕНА ЖЪЛТУГА - (Genista tinctoria)

- Секция Биология

ОБИКНОВЕНА ЖЪЛТУГА - (Genista tinctoria)Ненапразно наричат растението жълтуга. Когато настъпи май - месецът на цветята, обикновената жълтуга така нацъфтява, че клонките й заприличват на златистожълт букет, който отдалеч ще привлече погледа ви. Тази гледка е особено характерна за по-високите части на нашата страна, защото обикновената жълтуга се среща из предпланинските и планинските храсталаци, из просветлените широколистни и борови гори. Тя се "изкачва" докъм 1500 м над м. в. Понякога ще срещнете растението и по тревисти места из равнините. Обикновената жълтуга е листопаден храст и на височина стига до 80 - 100 см, поради което в някои части на страната я наричат Висока жълтуга. Нейната коренова система е добре развита.

Стъблото й е разклонено още от основата на няколко зелени и набраздени клонки. В горната си част те също с разклоняват на значително по-тънки, извити нагоре клони по които обаче вече няма да видите бразди. Обикновената жълтуга има прости листа. Разположени са разредено по стъблата и клонките, винаги са приседнали и на дължина стигат до 3 - 4 см. По форма листата са ланцетни, с по 3 - двойки странични жилки, които са много силно дъговидно извити, а по ръба са целокрайни. Цветовете на обикновената жълтуга са двуполови, неправилни. Съставени са от 5 сраснали в тръбичка чашелистчета които на върха на тръбичката образуват 5 остри зъбчета.

Венчето също има 5 листчета - те са златистожълти и образуват познатите ви вече флагче, крилца и ладийка. Тичинките на този вид са еднобратствени. Цветовете на обикновената жълтуга са събрани по върховете на клонките и образуват рехави гроздовидни съцветия. През май и юни растенията сякаш запламтяват със златистожълтите си цветове и някои от тях красят природата чак до края на юли. Скоро след това на мястото на опрашените от насекомите цветове се развиват плодовете. Те са продълговати бобове, всеки с по 6 - 9 гнезда, в които са разположени кафявите лещовидни семенца. След узряването им бобовете се разпукват по надлъжен шев и семенцата свободно напускат досегашното си убежище, за да поникнат някъде наблизо и да дадат ново поколение от обикновена жълтуга.

В нашата флора се срещат още 11 вида от род Жълтуга. Най-трудно е да различите обикновената от горската и триръбата жълтуга - те така много си приличат. И за да можете все пак да ги разпознаете, ще ви обърнем вниманието върху някои белези. Ако намерите растение, което по всички белези прилича на описаната вече обикновена жълтуга, но по горната повърхност на листата му забелязвате власинки, тогава сте открили горската жълтуга (Genista ovata). Ако пък попаднете на жълтуга, която има стъбло с криловидни ребра, а листата й по краищата са напилени - тогава пред вас е триръбата жълтуга (Genista januensis). Иначе по всички останали белези тези видове са същински сестри на обикновената жълтуга. Обикновената жълтуга е красиво растение и затова може да служи за украса на парковете. Народните лечители са открили, че семената й съдържат вещества (алкалоиди), които облекчават някои чревни заболявания.






Коментирай свободно: