ОБИКНОВЕНА ПАЛАМИДА - (Cirsium arvense)

- Секция Биология

ОБИКНОВЕНА ПАЛАМИДА - (Cirsium arvensr )Обикновената паламида е широко разпространено многогодишно тревисто растение. Тя расте из нивите като упорит плевел и по каменливите поляни и пасищата - и в низините, и в предпланините, и в планините, където се изкачва докъм 1500 м над м. в. Има добре развит главен корен, от който се образуват много коренови издънки. Те служат на растението за бързо размножаване по вегетативен начин.

Ето защо растението лесно "нахлува" в посевите и борбата с него е много трудна. Стъблото на обикновената паламида е право и високо от 60 до 120 см - разклонено е само във връхната си част. Листата са ланцетни, просто назъбени или пересто нарязани, а дяловете имат зъбци, които завършват с остри бодли.В края на пролетта връхната част на стъблото се разклонява и всяко разклонение се увенчава с цветна кошничка.

Когато през юни започне цъфтежът, погледът ви ще бъде привлечен от красивите розово-червени кошнички, които всички заедно образуват съцветие от типа на метлицата. Отделните кошнички са обвити с много керемидообразно наредени бодливи листчета, а цветовете в тях са еднополови. В една кошничка обаче има и мъжки, и женски цветове, наредени в отделни кръгове. Чашката им е превърната в снопче от реснички, а венчето е розово-червена тръбица. През октомври вече опрашените цветове образуват плодчета - плодосемки - всички снабдени с хвърчилка, съставена от перести власинки.

Непривлекателна заради бодливите си листа и вредна за селскостопанските култури, обикновената паламида е спечелила пренебрежението на човека. Въпреки това обаче тя все пак може да допринесе и полза. Например в надземните й части се съдържат различни вещества - гликозиди, етерично масло, алкалоиди, витамин С, които могат да се използват във фармацевтичната и парфюмерийната промишленост. А цветовете й са източник на нектар за медоносните пчели. Обикновената паламида има още 12 посестрими в нашата страна, но като че ли езичестата паламида (Cirsium ligulare) й е най-близка. Ще я различите, като погледнете горната повърхност на листата - те са с четинки, и като разгледате обвивните листчета на кошничките й - те имат ципесто ресничесто езиче.


Коментирай свободно: