ОБИКНОВЕНА ЛЕСКА - (Corylus avellana)

- Секция Биология

ОБИКНОВЕНА ЛЕСКА - (Corylus avellana)Из храсталаците и разредените гори почти в цялата страна често можете да съгледате жилави и преплетени стъбла, зашумени с едри листа. Наесен стъблата се обкичват с особени зелени кошнички, в които се намират плодовете на тези растения. Това е обикновената леска с добре познатите ви лешници. Тя е листопаден храст и расте на богати на хранителни вещества почви. Среща се и на бедни, каменисти почви. В планините тя прониква докъм 1800 м над м. в., където най-често съпровожда буковите гори. Обикновената леска се заселва и на мястото на изсечените гори и там може да образува обширни храсталаци. Кореновата система на обикновената леска е разпростряна нашироко, но не прониква надълбоко в почвата. Стъблата на един лесков храст образуват плътна почти кълбовидна корона.

Кората им е тъмносива до сиво-кафява с напречни линии, които са няколко милиметра дебели. На височина обикновената леска стига до 7 - 8 м. Листата й са едри, с разнообразна форма. Едни от тях са широко яйцевидни с източен и заострен връх, други са обратно яйцевидни, а трети - почти кръгли, със сърцевидна основа. На дължина те достигат 13 - 14 см, а на ширина - 10 см. Всяка листна петура има по 8 - 12 двойки странични жилки, които завършват в остро и двойно назъбения и ръб. Младите листа са покрити и отгоре, и отдолу с власинки, но старите имат власинки само покрай жилките от долната страна на петурата. Обикновената леска е еднодомно и разделно полово растение. Мъжките и женските й цветове са събрани в съцветия - реси, които се появяват, преди лесковите храсти да се разлистят. Мъжките реси по време на цъвтежа стигат до 12 см дължина. Всеки мъжки цвят е съставен от две сиво-зелени прицветни листчета, които обграждат 4 тичинки. В една мъжка реса има повече от 20 единични цвята. Женските реси са устроени по-различно. Те не образуват нормална реса, а съцветието е удължена яйцевидна пъпка, в която са събрани по 2 - 3 женски цвята. На върха на всяка пъпка се подават червено обагрените стълбчета на плодниците и техните близалца. Обикновената леска цъфти рано - от края на февруари докъм края на април.

Опрашването на цветовете става с помощта на вятъра, а от оплодените вече цветове през август се появяват първите плодове. Те узряват в края на септември и винаги са събрани в групи от 2 - 3, рядко повече, лешника. Всеки лешник е обвит с плитко назъбено на върха зелено листче - плодна обвивка, или купула, което не покрива изцяло плода. Когато лешникът узрее, купулата става твърда и жълто-кафява, а плодът може свободно да се отдели от нея. Самите лешници са с твърда светлокафява или жълто-кафява обвивка и широко яйцевидна форма. При разчупване на твърдата обвивка се появява вкусната ядка. Ако ви се случи да намерите лесков храст, на който купулите са различни от описаните, това е сигурен белег, че сте попаднали на друг вид леска. У нас растат още турска (Corylus colurna) и цариградска (Corylus maxima) леска, но само като културни растения. При турската леска купулата е дълга, дълбоко изрязана на делчета, но не покрива изцяло лешника, а при цариградската леска тя е много дълга, силно източена, плитко изрязана и покрива напълно лешника. Обикновената леска е полезно растение. Тя има жилава и лесно обработваща се дървесина, която се използува за изработка на обръчи и въглени за рисуване. Лешниковите ядки са богати на мазнини (около 52 %) и на протеин (около 18%) и са ценен продукт за хранителната промишленост, а в суров вид са голямо лакомство за хората.


Коментирай свободно: