ОБИКНОВЕН БУК

- Секция Биология

ОБИКНОВЕН БУКТръгнете ли по хълмовете на предпланинските райони изкачите ли се в планините, непременно ще срещнете стройните сивокори букаци. И щом попаднете между тях, ще усетите прохлада, дъх на гнило и трудно ще откриете късче небе над себе си. Такава е буковата гора, образувана от широко разпространения у нас обикновен бук. Той расте на умерено влажни и богати на хранителни вещества почви. Неговите обширни гори покриват приблизително 4-5 милиона декара между 600 и 1800 м над м. в. Обикновеният бук има прав масивен ствол, стигащ на височина до 30 - 35 м. Кореновата му система е със силно развити странични корени, които проникват сравнително плитко в почвата. Затова буковите дървета извън горите често стават жертва на силните ветрове.

Короната на обикновения бук е разперена, с приповдигнати клони и твърде гъста. Напролет клоните й се отрупват с листа и слънчевите лъчи трудно проникват през тази плътна зелена преграда. Затова растителният свят в буковите гори е беден - много малко са храстите и тревистите растения в тях. Обикновеният бук е листопадно дърво. Листата му са прости, цели, с яйцевидна или заострено елипсовидна форма. Те са дълги до 12 см и широки до 8 см. По края са целокрайни или вълновидни, рядко са раздалечено и много дребно назъбени. На всяка листна петура има по 5-8 двойки странични жилки, много рядко при някои дървета има листа с 9 - 11 двойки. Обикновеният бук е еднодомно растение. В края на април и през целия май в пазвите на листата на дълги увиснали дръжки се появяват топчести съцветия с мъжки и женски цветове. Всяки мъжки цвят има околоцветник, наподобяващ звънче, съставено от 4 - 5 сраснали листчета, навътре от тях се намират от 4 до 15 тичинки с дълги дръжки и яйцевидни прашникови торбички. Женските цветове са събрани също в пазвите на листата в топчести съцветия, но те са обвити с обща покривна люспа. Всеки женски цвят е със звънчевиден околоцветник, образуван от срастването на 4 - 5 листчета, те ограждат конусовидния плодник с три стълбчета.

След опрашването което става с помощта на вятъра, цветовете увяхват, покривната люспа се разраства, вдървенява и се правръща в купула, покрита с шиловидни израстъци. След узряването на плодовете, а те са триръбести, меденокафяви, с тесни ципести крилца по ръбовете, купулите се разпукват на три или четири дяла. Може би сте чували, че у нас расте още един вид бук. Той се нарича източен бук (Fagus orientalis) и се среща само в Източна Стара планина, Източните Родопи и Странджа. Ще го разпознаете лесно, като се вгледате в листата му и преброите броя на жилките на един лист - те са винаги от 9 до 14 двойки, а най-често 10 - 11. Освен това купулите му имат лопатовидни израстъци. Обикновеният бук е ценен материал за изработване на шперплат, паркет, мебели, дъски, греди, минни подпори. От неговата дървесина се получава целулоза за хартиената промишленост. Плодовете му са богати на мазнини. Изчислено е, че от 50 кг плодове на обикновения бук се получава около 1,5 кг мазнини. Обикновеният бук живее до 400 - 500 години.


Коментирай свободно: