Натиск чрез хартия и въздух

- Секция Любопитно

Натиск чрез хартия и въздух

Вземи тънък дървен капак от кутия (тънка дъска) с приблизи­телни размери 15 х 20 х 0,5 cm и го постави върху края на маса­та така, че около 1/3 от широ­чината му да стърчи навън. По­крий го с цял здрав вестник, подравнен с ръба на масата — вестникът трябва да легне до­бре с цялата си повърхност как­то върху дъската, така и върху масата.
 
Удари силно с юмрук върху стърчащата навън част на дъската. При достатъчно мощен удар счупването е неиз­бежно, а частта от дъската под вестника остава на мястото си.При удара дъската най-напред се завърта леко около ръба на масата. В това положение между дъската и вестни­ка, от една страна, и плота на масата, от друга страна, се образува празно прост­ранство.
 
В него външният въздух не е в състояние да проникне незабавно. За миг между плота на масата и повдигнатата част от дъската, която лежи на него, налягането се намалява, а същевременно външният въздух продължава да натиска отгоре. Все едно че дъската е стегната в менгеме и конзолно издаващата се част от нея лесно се отчупва.


Коментирай свободно: