Налягане на въздуха срещу тегло на водата

- Секция Любопитно

Налягане на въздуха срещу тегло на водата

Постави фуния с не много ши­рока отливна тръба в гърлото на бутилка и уплътни добре хла­бината с пластилин. Налей във фунията вода. Тя ще се задържи във фунията, без да потече на­долу.
 
Намиращият се в бутилката въздух не позволява на водата от фунията да изтече вътре. От друга страна, намиращите се под налягане водни частици създават повърхностно напре­жение в тясната част на фуния­та, която като ципеста прегра­да пречи на въздуха от бутилка­та да излезе навън.
 
През фунията вкарай сламка, която да ми­нава под долния отвор, като за­пушваш с пръст горния й край. При повдигане на пръста вода­та веднага започва да изтича в бутилката. През сламката въз­духът излиза свободно навън.


Коментирай свободно: