МЪЖКА ПАПРАТ - (Dryopteris filix-mas)

- Секция Биология

Dryopteris filix-masМъжката папрат се среща само в сенчестите гори и храсталаци и по каменистите склонове на по-дълбоките долове или в долините на потоците в предпланинските и планинските райони на нашата страна. Тя расте винаги поединично или на малки групи по засенчени и полузасенчени места с богати на хранителни вещества почви. Мъжката папрат подобно на всички други наши папрати има само подземно стъбло. То е видоизменено в дебело едно- или неколкоглаво коренище (част от него се показва обикновено и над почвата), покрито с остатъци от дръжките на умрелите листа и с чернокафяви люспи, а освен това е гъсто оплетено от нишковидни корени.

От предния край на това коренище (задният постепенно умира) всяка пролет израстват листата, които се разполагат най-често във формата на правилен фуниевиден сноп. Те са високи от 30 до 120 см1 и са с къси и дебели бледокафяви дръжки, гъсто покрити с големи светлокафяви ланцетни люспи (такива люспи има по цялата листна ос) , а тъмнозелените им петури са два пъти пересто разсечени. Големите дялове (дялове от първи ред) са с линейно-ланцетни очертания, имат съвсем къси дръжчици и са с по 20 до 60 делчета (делчета от втори ред) от всяка страна, свързани с основите си и тъпо или остро назъбени по ръба. Разгледате ли листата на по-възрастните растения отдолу, по листните делчета от втори ред лесно ще откриете закръглени възвишения. Това са сорите. Дори с просто око ще видите, че те са "наметнати" със закръглено бъбрековидно покривало. Когато са още млади, покривалото е опънато, но със стареенето постепенно се свива и под него се разкриват зрелите червено-кафяви спорангии, които изглеждат като песъчинки.

Мъжката папрат на пръв поглед може лесно да се сбърка с женската папрат (Athyrium filix-femina), с която често растат заедно. Женската папрат обаче е с 2 - 3 пъти пересто разделени и по-светлозелени листа. Освен това нейните сори са продълговати (покривалото им също), а не закръглено бъбрековидни, както е при мъжката папрат. Най-напред народните лечители още в стари времена открили, че отвара от коренищата на мъжката папрат има чудодейна сила да унищожава паразитните червеи в човека и домашните животни, и я нарекли противоглистна папрат. Това им качество по-късно потвърдила и официалната медицина. Мъжката папрат е не само ценно лечебно растение. Заради красивите си листа тя отдавна се отглежда в градините и парковете като украсно растение.


Коментирай свободно: