Магнитни силови линии

- Секция Любопитно

Магнитни силови линии

Постави картонен лист на под­ковообразен магнит и насипи върху картона стърготини, по­лучени при пилене на стоманени предмети. Почукай леко с пръст върху картона — картината бързо се оформя. Стърготините се подреждат в дъгообразни линии, които по­казват посоките на магнитно­то действие.
 
Картината с магнитните сило­ви линии може да се направи устойчива, т. е. стърготините да запазят разположението си дълго и след отстраняването на магнита. Това става по следния начин. Картонът се потопява в разтопен стеарин.
 
Изважда се и след като изстине, повтаря се опитът с картона, описан по-горе. Когато магнитните сило­ви линии се оформят, над кар­тона за няколко секунди се за­държа добре нагорещена ютия. Така всяка стърготина остава  неподвижно „замразена" на мяс­тото си.

 


Коментирай свободно: