ЛОБЕЛИЕВА ЧЕМЕРИКА - (Veratrum lobelianum)

- Секция Биология

ЛОБЕЛИЕВА ЧЕМЕРИКАВсеки, който обича планините, е срещал лобелиевата чемерика. Тя расте навсякъде из влажните ливади и край планинските потоци, но винаги е разпръсната с единични екземпляри, без да образува свои съобщества. Разпространена е от 1000 до 2000 м над м. в. и впечатлява със стройното си стъбло и едрите яркозелени листа, които го обгръщат.

Лобелиевата чемерика е многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище. Стъблото й е право, само на върха разклонено, високо от 60 до 150 см. Листата са разположени последователно. Те имат заострена елипсовидна форма, целокраен ръб и дъговидно жилкуване. Отгоре са без власинки, но отдолу са покрити с пухкави власинки, а основата им образува късо влагалище. Листата са по особен начин извити, някои от тях са като надиплени.

Връхните разклонения на стъблото всъщност формират съцветието, което е устроено по типа на метлицата. Цветовете са правилни, дребни, двуполови, с жълто-зелена окраска. Устроени са по характерния за семейство Кремови начин. Лобелиевата чемерика разтваря цветовете си през юни и до края на юли почти всичките прецъфтяват. Опрашването им се извършва от насекоми и през септември от увехналите вече съцветия можете да съберете плодчета. Те са триръбести яйцевидни кутийки, които щом узреят, се разпадат на три дяла.

Във всяко делче има по няколко ципести семенца, които разселват лобелиевата чемерика из планинските ливади. В нашата природа лобелиевата чемерика има само една посестрима - черната чемерика ( Veratrum nigrum). Тя сравнително лесно се разпознава. Нейните околоцветни листчета са винаги тъмночервено обагрени, а листата й са без власинки. Освен това черната чемерика е сухолюбиво растение и никога не расте с посестримата си по влажните планински поляни.

Лобелиевата чемерика съдържа отровни вещества (алкалоиди) , които действуват особено силно в началото на лятото. По-късно количеството им в растението намалява и през есента те стават безопасни. Наред с алкалоидите обаче в лобелиевата чемерика са открити още и гликозиди, дъбилни вещества, минерални соли, смола, скорбяла, мазнини.


Коментирай свободно: