Листов скелет

- Секция Любопитно

Листов скелет

Постави върху попивателна хартия лист от някакво дърво. Нанасяй върху него леки удари с четка за дрехи, без силно да на­тискаш и без странично да вла­чиш четката.
 
Цялата повърх­ност на листа ще се очисти и ще остане само скелетът му с цялата си обширна мрежа от тънки ребра и жилки. Меката растителна тъкан, в която се намира и растител­ният пигмент хлорофил, се от­деля от четката и се всмуква в попивателната.
 
Ребрата и жилките, които създават устойчи­вост на листа и провеждат во­да към неговите клетки, издър­жат на ударите на четката: те са от друга тъкан — много по-твърда и лесно превръщаща се в дървесина.


Коментирай свободно: