ЛЕЧЕБНО ГЛУХАРЧЕ

- Секция Биология

ЛЕЧЕБНО ГЛУХАРЧЕВие навярно смятате, че глухарчето навсякъде е едно и също и е само един единствен вид. Това обаче не е така. Макар и много да си приличат, представителите на род Глухарче са разграничени в 11 вида. Те се различават главно по устройството на кошничките и плодовете. Лечебното глухарче е най-разпространеното и най-известното сред тях. Кой в детските си игри не е духал пухкавите кълбца на лечебното глухарче и не се е любувал на рояка от бели парашутчета?

Едва ли обаче всички дооре познават растението, което "произвежда" тези парашутчета. Затова ще ви разкажем за него. Лечебното глухарче се среща из цялата страна - расте из ливадите, край пътищата, по тревистите поляни и крайречните пясъци - от морското равнище до високите части на планините, където ще го срещнете дори и над 2000 м над м. в. То е многогодишно тревисто растение с вретеновидно коренище, от което над земята израстват по 1 - 2 крехки, изправени, неразклонени безлистни и кухи стъбла.

Всъщност те са цветоносните стръкове на растението и на дължина стигат до 50 см. В основата на цветоносното стъбло като в розетка са разположени листата на растението. Те са с ланцетна петура, която е пересто изрязана, а отделните делчета имат триъгълна форма и обикновено са леко сърповидно извити надолу. Цветовете на лечебното глухарче са двуполови. Съставени са от видоизменени в реснички чашелистчета, а венчето им е жълто и езичесто. Те са събрани в сравнително едри съцветия кошнички. Цъфтежът им започва през април, но отделните растения цъфтят по различно време и някои от тях разтварят цветовете си чак през октомври.

Опрашените и прецъфтели кошнички се превръщат в пухести кълбца с множество плодове. Всеки плод е вретеновидна плодосемка с много брадавички по повърхността й и с дълга тънка човка, която на върха си завършва с хвърчилка от назъбени четинки. Лечебното глухарче с право носи името си.

То наистина е лековито растение. Листата и коренищата му съдържат различни киселини, масло, витамин С и витамин В, танин и други вещества, които се използуват във фармацевтичната промишленост за приготвяне на лечебни препарати против болести на черния дроб, кожни екземи, захарна болест. А името "глухарче" идва от опасността хвърчилката на плодосемките да попадне в ухото на човек (особено на деца) и да предизвика временно оглушаване.


Коментирай свободно: