ЛЕЧЕБНА МАТОЧИНА

- Секция Биология

ЛЕЧЕБНА МАТОЧИНАЛечебната маточина е широко разпространено растение в нашата природа - от низините докъм 1000 м над м. в. Расте по каменливи места и из храсталаците и лесно ще я откриете, защото тя се "издава" със силния лимонов аромат, който излъчват надземните части на растението. Лечебната маточина е многогодишно тревисто растение с добре развита коренова система, която му помага да се приспособява към бедни на хранителни вещества и сухи почви. Стъблото на растението е изправено, разклонено и на височина стига до 1 м.

Цялото стъбло е с добре очертани четири ръба и е покрито с власинки. Листата на лечебната маточина са с яйцевидна форма, по ръба са едро назъбени, отгоре и отдолу с много редки власинки. Листата по долната част на стъблото са с дълги дръжки, а по горната - с по-къси, но никога не са приседнали. В началото на юни лечебната маточина разтваря своите цветове. Те са събрани в прешленчета в основата на листните дръжки и обикновено са обърнати на една страна. Във всяко цветно прешленче има по 6 - 10 цвята. Цветовете са устроени по обичайния за семейството начин, но тук чашката има един важен белег - по нея ще наброите 13 жилки, венчето е белезникаво или розово обагрено, а тичинките са 4. Плодникът е продълговат, с дълго стълбче и двуделно близалце на върха. Цъфтежът на лечебната маточина продължава чак до началото на септември. Опрашените от насекомите цветове бързо завързват плодове. Те са дребни кутийки, съставени от продълговати орехчета, всяко с по едно семе. В нашата флора няма друг представител на род Маточина. Лечебната маточина е много полезно растение. Цветовете й са богати на нектар. Специалистите са установили, че от 1 дка, засаден с този вид, се получават 15 кг мед. А зелените части на растението съдържат етерично масло, дъбилни вещества, витамин С, танин. Извлечени и преработени, тези вещества се използуват в парфюмерийната и хранителната промишленост. Народната медицина препоръчва отвара от листата на лечебната маточина за успокояване на нервната система и на болки.


Коментирай свободно: