ЛЕЧЕБНА ЛАЙКА - (Chamomilla recutita = Matricaria chamomilla)

- Секция Биология

ЛЕЧЕБНА ЛАЙКА - (Ckamomilla recutita = Matricaria cbamomilla)Всички познават лечебната лайка, но едва ли всички знаят за нейните ботанически и биологични особености. Ще ви разкажем за най-важните от тях. Лечебната лайка се среща из цялата страна докъм 1000 м над м. в. Расте по открити затревени места, край пътища, в ниви и дворове. Ще я срещнете и по буренливи места в селищата или край тях.

Тя е едногодишно растение с тънък и слабо развит корен. Стъблото й е изправено, силно разклонено и на височина стига до 50 - 60 см. Листата й са сложно устроени - те са двойно перести, с, много тесни целокрайни делчета. Не по-малко сложни са и цветовете на лечебната лайка. Едни от тях са еднополови, а други - двуполови, но и едните, и другите са събрани в съцветия кошнички, които са разположени по върховете на клонките на стъблото.

Отделните цветове както при всички сложноцветни растения са наредени в кръгове. Най-външният кръг е образуван само от женски езичести цветове, чиято пластинка е бяла. Плодникът им е с много късо стълбче. Навътре от езичестите цветове в много кръгове са разположени двуполовите цветове. Те са тръбести и жълто обагрени. Останалите части на цветовете са както при всички сложноцветни растения.

Кошничките разцъфтяват през май и излъчват приятен аромат - и така до края на август, когато се образуват продълговатите и с 5 ребра кафяви плодосемки - плодчетата на растението. Попаднали върху по-рохкава и умерено влажна почва, техните семена покълнват бързо и дават началото на нови растения лечебна лайка. Ненапразно това растение се нарича лечебно. Още древните гърци и римляни са знаели за неговите даряващи здраве свойства и с отвара от лайков цвят са лекували изгаряния, рани и циреи.

Много по късно изследователите установили, че този растителен вид съдържа полезни вещества с много широко лечебно действие. Между тях най-важно е етеричното масло, получено от цветните кошнички, и съдържащото се в него вещество хамазулен. От него се приготвят препарати за лекуване на възпалителни процеси на дихателните пътища, стомаха и червата, екземи, изгаряния, та дори и ревматизъм. Напоследък етеричното масло на лечебната лайка все повече се използува и в парфюмерийната промишленост.


Коментирай свободно: