КОШЕРИ СИСТЕМА ФАРАР - Описание на устройството.

- Секция Биология

Когато се говори за размерите на кошера Фарар трябва да се отбележи, че той не е включен в българския държавен стандарт, поради което съществуват различни размери на корпусчетата или наставките. Всички тези кошери се наричат фарарови. Повечето пчелари у нас използват оригиналните размери на Фарар.
Външните размери на корпуса (закръглено при превръщането от инчове) са: височина 170 мм, дължина 504 мм и широчина 412 мм. Рамките са с размери 435/160 мм.
От посочените размери се вижда, че дъното, капакът и покривната дъска на Фараровия кошер са еднакви с тези на стандартния 10-рамков Лангстрот - Рутов кошер, т.е. кошерът на Фарар има размерите на Лангстрот с изключение на височината на корпуса и рамката. Това е причина някъде по света системата да се нарича Лангстротова две/третинка.
Всяко корпусче от кошера на Фарар, без значение дали се използва като плодник, или магазин, има на предната си стена кръгъл отвор (прелка) с диаметър 25 мм. Съставна част на кошера е и ханемановата решетка, която е с размери на наставката.
За успешното разпространение на фараровия кошер у нас е наложително той да бъде въведен като български държавен стандарт, за да отпаднат различията около размерите на отделните му елементи.


Коментирай свободно: