Компас върху вода

- Секция Любопитно

Компас върху вода

Натрий с магнит игла, докато се намагнитизира и я забий в кръгче от коркова тапа. Поста­ви тапата с иглата в прозрачна пластмасова кутийка, пълна с вода. Иглата ще се завърти и ще застане в посоката север — юг.
 
Залепи под кутийката компасна роза, като прекопираш върху хартия дясната фигура. Иглата показва северния магнинет полюс на Земята. Той се намира в северната част на Кана­да и следователно не съвпада с географския северен полюс, око­ло който Земята, се върти.
 
От­клонението на магнитната игла от северния географски полюс се нарича деклинация. За Бълга­рия деклинацията е от 0 до 1° в западна посока. За отделните страни и океани тя има различ­на стойност.


Коментирай свободно: