„Изстрел" в обратна посока

- Секция Любопитно

„Изстрел" в обратна посока

Задръж празна бутилка в хори­зонтално положение и постави малко хартиено топче в гърло­то й. Опитай се чрез духане да вкараш топчето вътре. Няма да успееш! Вместо към дъното на бутилката топчето ще полети право в лицето ти.
 
При духането налягането в бу­тилката се повишава, а същев­ременно около гърлото й възду­хът се разрежда. Наляганията трябва да се изравнят. По тази причина се образува струя, насочена в обратна по­сока — бутилката действува срещу теб като въздушен пис­толет.


Коментирай свободно: