Интересни и полезни трикове за Microsoft Word

- Секция Компютри

Трик N1:

Интересно послание в MS Word свързано с инцидента с двете кули в САЩ през 11.09.2001 година. Нека да напишем следния текст “Q33 NY” със шрифт “Wingdings” и ще забележим скритото послание веднага. Сега ще го разтълкуваме както следва:

Q - самолет

33 -двете кули

N - череп

Y - Звездата на Давид


Трик N2:

Друг забавен и понякога полезен трик в MS Word е текста “=rand(200,99)” които когато бъде написан и потвърден с [ENTER] извежда текста “The quick brown fox jumps over the lazy dog.” . Текстът се повтаря във 200 страници. Този трик е подходящ ако е необходимо генериране на какъвто и да е текст.


Трик N3:

Полезен трик на MS Word е създаването на “таблици без мишка”.

Отворете “MS Word” и напишете “+_+_+_+” като потвърдите с [ENTER]  и ще създадете таблица от 3 колони. Ако желаете да направите таблицата с два реда натиснете бутона [TAB] толкова пъти колкото колони имате(В случая имаме три колони, т.е. необходимо е да се натисне три пъти).

 


Коментирай свободно: