Интересната история на птиците

- Секция Биология

ПтицаНякои праисторически влечуги скачали или се плъзгали от дърво на дърво и след милиони години люспите им се превърнали в пера. Птиците са единствените животни с пера. Те поддържат топлината им дори при минусови температури и благодарение на тях могат да летят. Взависимост от вида една птица има от 940 до 25 000 пера. При повечето видове мъжката птица е с по-пъстро оперение от женската птица. Перата се сменат веднъж или два пъти годишно.

Всички птици, дори и онези, които не летят имат крила. Летенето позволява на птиците да улавят храната си във въздуха да се придвижват до по-топли места , а също и да се спасяват от враговете си. Издължените криле като тези на албатроса са най-походящи за пикиращ полет. Бързите летци, като ястребите, имат тесни и заострени криле. Дивечовите птици, като ястебицата, имат къси и яки криле за бързо отделяне от земята и резки маневри.

Повечето птици имат по 4 пръста на всеки крак, снабдени с нокти и приспособени към различния начин на живот. Птиците, прекарващи повечето време по дърветата, имат 3 пръста, разположени напред и един, обърнат назад. Патиците имат ципести крака, удобни за плуване, а орелът рибояд сграбчва жертвите с нокти.

Много водни птици използват клюновете си като приспособления за опипване или като сита. Клюнът на кълвача пробива дървото като свредел. Птиците, хранещи се със семена и ядки, имат специализирани клюнове за трошене на твърдите черупки. Грабливите птици имат извити клюнове за разкъсване на месото.

Някои птици като дъждосвиреца снасят яйцата си в плитка дупка  в земята, върху пясък или камъни. Водните птици, като гмурците, гнездят в самата вода или близо до нея. Лястовичките строят гнездата си от кал, често върху стените на сгради. Много пойни птици като дрозда гнездят по дърветата или храстите, като строят гнездото си от клончета, листа и трева, и там снасят яйцата си.
Обидата “имаш мозък колкото едно птиче” всъщност би трябвало да е комплимент, защото поведението на птиците е учудващо сложно: смес от заучени умения – като способността на гълъба да се храни от хранилка за птици, или инстинкт – като агресивното поведение на европейската червеношийка за завладяване на територии. Способността да летят превръща птиците в изключителни пътешественици и строители на гнезда; в цял свят птиците демонстрират забележително разнообразие от приспособления и техники за оцеляване. Като писукат и пеят, птиците си разменят различни съобщения, но това не е единственият начин за “разговор” помежду им. Езикът на тялото им е много изразителен. С негова помощ птиците показват своите намерения и разбират намеренията на другите птици.

Много птици извършват удивително дълги пътешествия, наречени миграции. Различните видове летят често на големи ята по любими маршрути. Арктическата речна рибарка прави най-дългото миграционно пътуване от всички животни. Тя прелита около 36 000 км годишно, като се движи на юг от Арктика и достига през лятото до Антарктида.
Има 28 разреда и около 8600 вида птици. Към тя спадат водните птици (дивечовите, блатните и морските птици), грабливите птици (орли, ястреби и сови) и птиците с добре пригодени за кацане крака, повечето от които живеят сред дървета или на други високи места.

1. Разред Африкански щрауси
Това са големи бягащи птици, от които има оцелял само един вид – щраус (камилска птица).
2. Разред Южноамерикански щрауси
Те са два вида бягащи птици от Южна Америка. Известен вид е обикновено нанду.
3. Разред Австралийски щрауси
Това са големи бягащи птици от Австралия, Нова Гвинея – казуар, ему.
4. Разред Кивиподобни
Те са вид нощни бягящи птици от Нова Зеландия - киви
5. Разред Тинамоподобни
Това са слабо летящи сухоземни птиципот Южна и Централна Америка - тинаму
6. Разред Пингвиноподобни
Те са плаващи птици с изправена стойка – пингвин, известен е и императорския пингвин, който достига височина до 1,2м и тегло 40 – 45кг.
7. Разред Гмуркачоподобни
Това са гмуркащи се птици с ципи на краката.Те са от Азия, Америка, Европа – гмурец, гмуркач.
8. Разред Гмурецоподобни
Те са гмуркащи се птици с дълги плоски пръсти и закърняла опашка – голам гмурец рогач.
9. Разред Буревестникоподобни
Тези птици са океански и имат тръбести носове – буревестник, средиземноморски буревестник, албатрос.
10.  Разред Пеликаноподобни
Краката, човката и торбичката на гушата им е покрита с ципа.Такива животни са пеликан, корморан, северна олуша

11.  Разред Щъркелоподобни
Това са дългокраки блатни птици – чапла, бала чапла, щъркел, лопатар, ибис, голям и малък воден бик и др.
12.  Разред Гъсоподобни
Те са водни птици, като патица, гъска, лебед, бързолет.
13.  Разред Соколоподобни
Тези птици са грабливи - орел, мишелов, ястреб, сокол, лешояд, кондор.
14.  Разред Кокошоподобни
Те са птици наподобяващи домашните кокошки – пъдпъдък, диво пиле, фазан, паун, пуйка, глухар, яребица, кеклик.
15.  Разред Жеравоподобни
Това са блатни и сухоземни птици – дърдавец, жерав, водна кокошка, зеленонога водна кокошка, дропла, тръбач.
16.  Разред Дъждосвирцоподобни
Те са блатни и водни птици – чайка, тъмнокръст кюкавец, дъждосвирец, голям свирец, речна рибарка, стридояд и черно – белият гмурец от северните морета.
17.  Разред Глухароподобни
Това са птици със средни размери и с дълги заострени в края крила – лещарка.
18.  Разред Гълъбоподобни
Те са късокраки птици със средни размери – гълъби и гугутки.
19.  Разред Папагалоподобни
Птици с извити нокти, хранещи се със семена и плодове – папагали, лори, какаду.
20.  Разред Кукувицопобобни
Това са птици обитаващи дърветата и земята – куквица, турако, бързобегач.

21.  Разред Совоподобни
Те са предимно нощни, безшумни грабливи птици с големи глави – сова, кукумявка бухал.
22.  Разред Козодойоподобни
Те са нощни птици, хранещи се с насекоми – козодой, гуахаро, жабоуст.
23.  Разред Бързолетоподобни
Това са птици със слаби крака, силни криле, прекарващи повечето време в летене – бързолет, черен бъзолет, колибри.
24.  Разред Трогоноподобни
Те са горски птици с дълги опашки и малки, слаби крака – трогон.
25.  Разред Колиподобни
Малки, дългоопашати африкански птици с четири пръста, хранещи се с плодове – коли, зелен кълвач
26.  Разред Синявицоподобни
Те имат дълги човки и къси крака – пчелояд, синьо земнородно рибарче, синя гарга, папуняк.
27. Разред Кълвачоподобни
Те са горски птици, които гнездят в дупки – тукан, кълвач, брадата птица.
28.  Разред Врабчоподобни
Тези животни са в 60 семейства и над 5000 вида; ширококлюни, всички са пойни птици – врана, чучулига, сипка, дрозд, синигер и др.


Коментирай свободно: