Ядящи пластмаса буболечки преправят бутилките в пари

- Секция Други

БактерииОткрити са бактерии, които могат да спасят милиони пластмасови бутилки от сметището.

 Бактерията Pseudomonas може да превърне долнокачествената пластмаса от бутилките в по-доходна и природно безопасна пластмаса, наречена PHA. PHA вече намира приложение в медицината, както за поддържащи артериите тръби, така и за превързване на рани.

 Приетата пластмаса може да бъде преработена в органична материя, но недостига на начини за нейното масово производство спира широкото й разпространение. Този бактерийно-ориентиран начин може да направи рециклирането на пластамасата доста по-икономически ефективно.

 Ежегодно се създават милиарди пластмасови бутилки, но много минимална част от тях се рециклират. През 2006г. само 23,5% от американските бутилки са били рециклирани. Причината за това е, че процесът рециклиране просто преобразува нискостойностната пластмаса в нови бутилки.

 "Искахме да се тестваме да превърнем пластмасата в нещо по-ценно и то по екологично ефикасен път.", казва Kevin O'Connor, ръководител на проекта в Университета в Дъблин, Ирландия.


Коментирай свободно: