Фонтан

- Секция Любопитно

Фонтан

Пробий два отвора в капака на стъклен буркан и в единия от тях вмъкни пластмасова тръ­бичка така, че вътрешният й край да е на разстояние около 5 cm от капака. В другия отвор вкарай втора 2 до 3 пъти по-дълга тръбичка, чийто вътре­шен край да излиза под капака не повече от 1—2 cm. 
 
Уплътни отворите около тръбичките с мек пластилин. Налей вода до височина 3—4 cm в буркана, завинти добре капака с монтираните тръбички и обърни бурка­на с капака надолу. Вкарай по-късата тръбичка в бутилка с вода. В буркана ще се появи истински фонтан. Водата ще продължава да блика, докато късата тръбичка подава вода в обърнатия буркан.
 
Водата изтича през дългата тръбичка, вследствие на което въздушното налягане в буркана намалява. То става по-ниско от налягането на въздуха извън буркана, т. е. от атмосферното налягане. Намаленото налягане в буркана се предава в гор­ния край на късата тръбичка, а в долния й край продължава да действува по-висо­кото атмосферно налягане, под което се намира водата в бутилката. При това положение водата бе задвижва към по-ниското налягане — започва да се издига по тръбичката и излиза със скорост от отвора в горния й край. Подобно е и явле­нието, когато смучем вода със сламка.






Коментирай свободно: