Електромагнит

- Секция Любопитно

Електромагнит

Около стоманен болт навий тъ­нък изолиран меден проводник с дължина 1 до 2м и свържи ого­лените му краища с полюсите на батерийка. В това положение болтът привлича всевъзможни стоманени предмети.
 
Електрическият ток създава в намотката   магнитно   силово поле. Можем да си представим, че стоманеният болт се състои от огромен брой малки елемен­тарни магнитчета, които под действието на полето се под­реждат с противоположните си полюси един до друг и обра­зуват голям магнит с два раз­нородни полюса.
 
Ако болтът е изработен от мека стомана (стоманата с по-малко про­центно съдържание на въглерод е с по-ниска якост, т. е. по-ме­ка), той губи магнитните си свойства веднага след прекъс­ване на тока. Но ако стоманата е по-твърда (съдържа по-висок процент въглерод), тя запазва тези свойства и след прекъсва­не на тока. Така предметите от по-твърда стомана се намагнитват.


Коментирай свободно: