ДИВ ЗЮМБЮЛ

- Секция Биология

ДИВ ЗЮМБЮЛМнозина познават красивите, силно ароматни и разноцветни зюмбюли, отглеждани в градински лехи и стайни саксии. Те всички са създадени от човека и някои от тях произхождат направо от диворастящите зюмбюли чрез кръстосване.

Вероятно един от родоначалниците им е и нашият див зюмбюл. А той се среща из цялата страна - заселва се из храсталаци и по каменисти тревисти места, предпочитайки варовита почва. Дивият зюмбюл е многогодишно растение с луковица, която има яйцевидна форма. Надземното стъбло, което израства от нея, е право, тънко и неразклонено, на височина достига 15 - 20 см.

От връхната част на луковицата излизат 2 3 листа с линейно ланцетна форма, които обгръщат стъблото в при основната му част, но на дължина са равни на височината на самото стъбло. През пролетта връхната част на стъблото постепенно започва да синее и когато се разтворят всички цветове, тя изглежда като малък грозд, потънал в нежната небесносиня багра на околоцветните листчета. Тази част от стъблото фактически е съцветието на дивия зюмбюл. За разлика от културните форми зюмбюл то е много по-рехаво и е съставено от по-дребни и по-малко на брой цветове, които са почти без аромат.

Цветовете и на културните, и на дивите растения са правилни, двуполови и наподобяват камбанка. Устроени са по познатия ви вече тип, характерен за семейство Кремови. Ще отбележим само, че прашниковите торбички при дивия зюмбюл са червени. В едно гроздовидно съцветие на дивия зюмбюл могат да се преброят обикновено 10 - 15 цвята, а при някои културни форми те достигат 40. Освен това културните зюмбюли са много разнообразни по багра. Техните камбанки са ту розови или бели, ту виолетови, ту небесносини, а листчетата на околоцветника им са разперени или подгънати назад.

Дивият зюмбюл е пролетно растение - в някои по-закътани и топли места започва да цъфти още през март, а в останалите местообитания - през април и май. След опрашването се появяват яйцевидните плодчета - кутийки с няколко тъпи ребра по повърхността, изпълнени с много дребни семенца. В природата дивият зюмбюл се размножава чрез семена, а при изкуствено отглеждане това става по-успешно чрез луковици. Дивият зюмбюл е ценно растение за украса, но не е източник на никакви полезни вещества.


Коментирай свободно: