Часовник, който показва времето в целия свят

- Секция Любопитно

Часовник, който показва времето в целия святВърху прозрачна хартия преко­пирай кръга на времето, който е показан на фигурата. Залепи хартията върху тънък картон и изрежи кръга по контура. Сне­ми капака и стъклото на бу­дилника, прокарай кръга с помощта на прореза зад минутна­та стрелка и залепи задната му страна върху часовата стрелка!

Обърни внимание на следното: големият триъгълник с надпис София да лежи точно върху ча­совата стрелка. Сега заедно с нея се върти и целият кръг -следователно той трябва да се движи напълно свободно, без да се опира някъде. При положение във всеки момент часов­никът ще ни показва времето в отделните страни на света. Направи проверка, като започнеш с източноевропейското време (София). Ако тръгнеш от надписа София по външния пръстен наляво, последователно ще пре­минеш през разположените западно от България столици (Будапеща, Берлин — средноевропейско време), а още по-нататък са Париж и Лондон (западноевропейско време).

За всяко ново поле, или както е прието да се наричат „часови пояси" или „часови зони", часовникът закъснява с по един час. Когато в София триъгълни­кът показва 13 часа, часовниците на Алеутските острови отбелязват полунощ — 24 часа. Дебелата прекъсната линия между Алеутските острови и Нова Зеландия е границата, където се изменя датата.

Пример: при нас будилникът показва 20:02 часа. Колко е часът в Сан Франциско? Поглеждаме на картата: Сан Франциско лежи в зоната на Лос Анджелос. Като се движим наляво по външния пръстен на кръга, намираме Лос Анджелос и срещу малкия триъгълник отчитаме времето на пояса — 10:02 часа.
На картата земната повърхност е разделена на 24 часови пояса. В нашата фигура е са показани много „на едро". Тъй като за държавите, които влизат в една териториална общност, е по-удобно да се работи с едно и също време, на много места границите на часовите зони не разсичат страните, през които преминават, а вървят по границите между тях.
 
Дори англичаните и французите са се отказали от времето на техния часов пояс и са преминали към средноевропейското време, а към източноевропейското време сега се придържат само България, Гърция, Ру­дния и Финландия.
Следва да се има предвид и въведеното в много страни лятно време, т. е. през лятото часовниците са с един час напред. Земята се завърта около оста си от запад на изток веднъж за 24 часа — за същото време за земния наблюдател Слънцето извършва пълна „обиколка" и съответно определя във всич­ки точки на Земята местното време, макар че то не винаги съвпада с приетото в отделните страни. По картата, когато в Берлин е 13 часа, в Ню Йорк е 7 часа сутринта, а в десния й край (линията на изменение на датата) вече започва нов ден.     

 

 


Коментирай свободно: