БЯЛ РАВНЕЦ

- Секция Биология

БЯЛ РАВНЕЦСигурно неведнъж сте чували за равнеца като за незаменима билка, а вероятно сте срещали и някой негов представител, защото у нас от този род са познати 20 вида. И между тях най-разпространеният и най-популярният е белият равнец. Този вид се среща из цялата страна - и в равнините, и в предпланините, и в планините. Расте еднакво добре и по откритите и затревени места, и в храсталаците и разредените гори, стига да са достатъчно светли, а почвата - по-суха.

Белият равнец е многогодишно тревисто растение. Неговото хоризонтално коренище е добре развито и чрез подземните си издънки доставя хранителни вещества едновременно на няколко надземни стъбла, които са от 15 до 70 см високи. Листата му са сложно устроени и са най-често двойно перести, по-рядко - тройно перести. Цялата листна петура в общо очертание е продълговато-ланцетна. Разположените в долната част на стъблото листа са с дръжки, а в горната част - приседнали, но и едните, и другите са покрити с власинки.

През май белият равнец започва да цъфти и от цветните му кошнички лъха приятен аромат. Кошничките са дребни, но са събрани по много в щитовидно зъцветие, което увенчава връхната част на всяко стъбло. Кошничките, както вече знаете, са също съцветия и в тях са подредени отделните цветове на растението. При белия равнец цветовете са еднополови и двуполови. Еднополовите са само женски, наредениса в най-външния кръг на кошничката и са езичести, с бял или розов цвят. Всички вътрешни кръгове са съставени от двуполови тръбести цветове с жълта багра. Цъфтящи растения от белия равнец можете да намерите и през септември, но главно из планинските поляни.

Всички останали растения отдавна са прецъфтели и в техните кошнички ще откриете дребни продълговати плодчета - плодо-семки без хвърчилка. Те са плоски, много леки и вятърът лесно и бързо ги разпилява. Много отдавна хората използували белия равнец за лекуване на рани, циреи, кожни обриви, стомашни и чревни възпаления и той бързо станал едно от най-популярните растения в народната медицина. По-късно се установило, че лечебните му свойства се дължат на съдържащите се в него полезни вещества - етерично масло, гликозиди, смоли, витамин С. Ето защо белият равнец сега е важно лекарствено растение и за съвременната медицина, и за фармацевтичната промишленост.


Коментирай свободно: